Hondenrassen
Diverse
 • Gallery
 • Site Catalog
 • Section categories
  Dierinfo [0]
  Hondensport [10]
  Google

  Search
  Tag cloud
  Site friends
 • Start eigen Startpagina
 • Paardenrassen
 • Kattenrassen
 • Tattoo Design Gallery
 • Startpagina
 • Startpagina club
 • Bouw Startpagina
 • Statistics  Honden in de Nederlandse multiculturele samenleving

  Over het houden van honden wordt binnen een multiculturele samenleving verschillend gedacht. De Nederlandse samenleving bestaat uit talloze culturen. Binnen iedere cultuur bestaan andere opvattingen over de verhouding tussen dier en mens en over hoe er met dieren wordt omgegaan. Zo is het hebben van een hond als huisdier in de meeste Westerse landen heel normaal, terwijl mensen met een andere achtergrond gruwen bij alleen al de gedachte.

  Zwerfhonden

  In veel landen is de hond als huisdier een moeilijk voor te stellen fenomeen. In bijvoorbeeld Suriname en op de Antillen kent met honden vooral als zwerfdieren, die in groepen de buurt onveilig maken en op allerlei manieren overlast veroorzaken. Waakhonden zijn er wel, maar een hond voor gezelschap in huis nemen is een zeldzaamheid.

  Onreinheid

  Ook religieuze overtuigingen spelen een rol bij de acceptatie van de hond als gezelschapsdier. Zo zien islamieten de hond doorgaans als een onrein dier en is de omgang met honden verbonden aan allerlei regels. Honden worden in islamitische landen vaak gebruikt voor bewaking van huis en erfgoed. Het dier mag zelfs als jachthond worden gebruikt, mits hij uit naam van Allah op de prooi wordt afgestuurd en het dier doodt. Op die manier is er voldaan aan de islamitische slachtvoorwaarden en mag een moslim het vlees consumeren, mits de hond er niet van heeft gegeten. In tegenstelling tot andere ‘onreine’ dieren zoals het varken, is de mate van onreinheid van de hond dus variabel en bestaan er verschillende opvattingen over de omgang met honden onder moslims.

  Bidden

  Naast religieuze bezwaren zijn er ook praktische redenen waarom moslims over het algemeen geen hond als huisdier hebben. Zij bidden vijfmaal per dag, geknield op de grond. Voor het gebed moeten zij rein zijn en mogen ze niet net een hond hebben aangehaald. Ook mag de vloer niet bezaaid zijn met haren en straatvuil dat de hond mee naar binnen draagt. Kinderen nemen deel aan het rituele gebed vanaf de leeftijd van 10 jaar. Daarvoor hebben ze nog geen gebedsverplichting en hoeven ze dus ook niet rein te zijn voor het gebed.

  Angst

  Doordat veel culturen de hond als huisdier niet kennen, is er bij mensen met een niet-Westerse achtergrond vaker sprake van angst voor honden. Soms komt dat door een gebrek aan ervaring. Bij kinderen wordt angstig gedrag vaak overgenomen van de ouders, broertjes of zusjes. Om over die angst heen te komen, is het belangrijk dat mensen de hondentaal leren begrijpen. Want pas als mensen weten hoe ze het gedrag van honden moeten interpreteren en kunnen voorspellen, zal de angst afnemen en is er ruimte voor een respectvolle en veilige omgang met de dieren.