Hondenrassen
Diverse
 • Gallery
 • Site Catalog
 • Section categories
  Dierinfo [0]
  Hondensport [10]
  Google

  Search
  Tag cloud
  Site friends
 • Start eigen Startpagina
 • Paardenrassen
 • Kattenrassen
 • Tattoo Design Gallery
 • Startpagina
 • Startpagina club
 • Bouw Startpagina
 • Statistics  Hyperactieve hond
  Steeds meer hondeneigenaren klagen erover dat hun hond hyperactief is. ‘Hij is zo ontzettend druk’ zeggen ze ‘net ADHD’. Komt hyperactiviteit bij honden tegenwoordig inderdaad vaker voor? En wat is dat eigenlijk: hyperactief?


  hondHyperactief betekent een bovenmatig activiteitsniveau. Maar wat is bovenmatig? Door veel mensen wordt behoorlijk onderschat hoeveel energie een jonge hond bezit. De eerste jaren van het leven van een hond zijn vol vitaliteit en drang om de wereld te verkennen en ervaringen op te doen. De natuur heeft hem daarom een flinke dosis energie meegegeven. En die energie móet eruit.


  Tussen de verschillende hondenrassen bestaat er een verschil in activiteitenbehoefte. Bijvoorbeeld Border Collies, herdershonden en jachthonden hebben een grote behoefte aan geestelijke én lichamelijke activiteit. Wanneer aan deze behoefte niet tegemoet gekomen wordt, zullen deze honden onrustig, druk, ongeremd of ronduit vervelend worden. Zelfs gedragsproblemen als overmatig blaffen, slopen en dwangmatige handelingen als staartjagen of rondjes lopen kunnen hierdoor veroorzaakt worden. Vergeet echter niet dat alle honden, hoe klein zo ook zijn of als hoe weinig eisend ze ook bekendstaand, behoefte hebben aan beweging en activiteit. Met een paar keer per dag een kort rondje uitlaten doet u iedere hond te kort! Gebrek aan stimulans, zowel lichamelijk als geestelijk, is een van de meest voorkomende oorzaken van hyperactief, of beter gezegd overactief, gedrag.


  Hyper- of overactief gedrag kan ook (onbedoeld) aangeleerd zijn. Er zijn honden die geleerd hebben druk of vervelend te worden om aandacht te krijgen. Dat die aandacht meestal negatief is, bijvoorbeeld mopperen, deert ze niets. Zelfs dat soort aandacht is beter dan niets. Wanneer ze namelijk rustig in hun mand liggen, krijgen ze geen enkele aandacht.


  collieVaak is deze vorm van geconditioneerde hyperactiviteit in het begin ontstaan door (een periode van) gebrek aan activiteit. De hond begint zich te vervelen en gaat door het huis lopen drentelen. Wanneer hij meerdere keren pal voor de televisie is gaan staan, wordt hij mopperend weggestuurd. De hond ontdekt dat zijn gedrag aandacht oplevert, en gaat ermee verder. Op zijn toenemende onrust wordt in toenemende mate gereageerd met mopperen, naar de plaats sturen, toch maar even spelen etc. Helaas kan zo een hardnekkige vicieuze cirkel ontstaan, die moeilijk te doorbreken is. De kleinste vorm van aandacht zoals een blik in zijn richting of een zucht kan al voldoende zijn om zijn “hyperactieve” gedrag in stand te houden.
  Echte klinische hyperactiviteit bij honden bestaat echter ook, maar komt heel weinig voor. Met deze honden is medisch gezien is mis. Deze vorm van hyperactiviteit kenmerkt zich echter door een zodanig activiteitsniveau dat de hond nauwelijks rust of slaapt. De hond kent dan geen zelfbeheersing en heeft een overdreven motoriek. De prikkeldrempel is heel laag. Dat wil zeggen dat hij op alles overdreven reageert. Hij hijgt en blaft daardoor veel, is altijd opgewonden en kan zich slecht ontspannen. Met medicatie is hier wel het een en ander aan te doen, maar een echt ontspannen hond zal het helaas nooit worden.


  Resumerend
  Sommige honden leiden een saai leven. Het gebrek aan lichamelijke en geestelijke activiteit uit zich in schijnbare hyperactiviteit. In werkelijkheid gaat het vrijwel altijd om overactiviteit.  Deze honden hebben flinke dosis energie die ze niet kunnen ontladen. Overactiviteit kan ook aangeleerd zijn. De hond heeft dan geleerd dat druk of onrustig gedrag hem aandacht oplevert. Echte klinische hyperactiviteit bestaat ook, maar komt heel weinig voor.